Huis Bergh

Geschiedenis
van kasteel
en bewoners
HuisBergh achtegrond transparant

Beroemde bewoners

Huis Bergh is van de 12e eeuw tot en met de 20e eeuw bewoond geweest. De verschillende heren en graven Van den Bergh hebben een belangrijke rol gespeeld in de geschiedenis van het gebied en sommigen hebben zelfs op landelijk niveau geschiedenis geschreven. In de Tachtigjarige Oorlog werd een belangrijke stempel gedrukt op de Berghse geschiedenis door Willem IV graaf Van den Bergh.

Bewogen bouwgeschiedenis

Het kasteel Huis Bergh kent een bewogen bouwgeschiedenis. Sinds de 12e eeuw is het kasteel al vele malen van uiterlijk veranderd en hebben er talloze addities plaatsgevonden. Ook is het al twee keer afgebrand geweest, waarvan de laatste keer nog vrij recent: in 1939.

Al deze ingrepen hebben er toe geleidt dat Huis Bergh er uitziet zoals het nu doet.

Reconstructie historische situatie Huis Bergh

Home Geschiedenis Jan Herman van Heek Bouwgeschiedenis Bewonersgeschiedenis

Jan Herman van Heek

Jan Herman van HeekHet was Jan Herman van Heek, industrieel uit Enschede, die het indrukwekkende kasteel Huis Bergh en de daarbij behorende bezittingen in 1912 verwierf. Zijn fascinatie voor de Middeleeuwen was groot en het was zijn droom om het Huis Bergh in al zijn facetten terug te brengen naar de Middeleeuwen. Het kasteel verkeerde in desolate staat. Zijn grote belangstelling voor die tijd bepaalde de restauratie van het kasteel, inspireerde hem tot het verzamelen van middeleeuwse kunst en gaf diepgang aan zijn belangstelling voor de bewoners- en bouwgeschiedenis. Huis Bergh biedt een unieke gelegenheid om kunst, cultuur en geschiedenis te ervaren.

In 1946 droeg Van Heek zijn eigendom over aan de Stichting Huis Bergh met het doel het kasteel, de kunstverzameling en de bossen voor het nageslacht te bewaren en toegankelijk te maken. Bij datgene wat hij verzamelde zijn voor Nederland indrukwekkende kunstwerken. Vroege Italiaanse schilderijen en middeleeuwse handschriften en ook belangrijke werken uit de Duitse kunst van de 16e eeuw.

Jan Herman van Heek is gestorven in 1957 en ligt begraven op het kerkhof van de NH Kerk naast het kasteel. Het kasteel werd tot in de tachtiger jaren van de vorige eeuw bewoond door de familie Van Heek.
>lees meer over de collectie van Huis Bergh

>lees in de dagboeken van Jan Herman van Heek