Uw zoekacties: Regesten
xRegesten
Zoeken in Regesten
Regesten
>
Zoektermen
Zoektips!

Wildcards kunnen het zoeken vergemakkelijken:

  • Een ? (vraagteken) vervangt een letter
  • Een * (sterretje) vervangt een aantal letters
  • Door een $ (dollarteken) voor een zoekterm te zetten, zoekt u naar woorden die op elkaar lijken.

Meer zoektips vindt u hier.

12.571 regesten sorteren op:
weergave:
 
 
Pagina: 1
 
 
thumbnail
Regest2623 Notaris Johannes Hullenus van Wattenschede instrumenteert, dat Hilla van Diepenbroick mr. Bernhardus Wettern, mr. Woirhardus Luynen en mr. Johannes Vullinck van het geestelijk hof te Coellenn machtigt, om haar rechten te vertegenwoordigen ter zake van het geschil tusschen haar oom Henrich van Dungelen en haar moeder Anna van Eyll ter eenre, en Joirgen van Asbeck en diens vrouw Joisten ter andere zijde, betreffende het testament van haar vader Ruetger van Diepenbroick zum Koertenhoern und Dravenhoerst.
Diss ding sint geschehenn zu Daelhuusen uff tag jar monat uhre indiction und Keiserthums wie obenngeschreven (im jar nae der gebuert Christi unsers Seligmackers vunffzehenhundert sieben und viertzig in der vunfften indiction uf Satersstagh den zwelfften tagh des monats Februarii zwischen zehenn und elff uhren voirmittages keiserthums des allerdurchleuchtigstenn groessmechtigisten und unuberwindtlichsten hern hern Karollen des vunfftenn Roemischen keisernn etc. etc. siner rich der Roemischen im sieben und zwenzigisten und aller anderrer rich im zwei und drissigisten jaren).
Oorspr. (Inv. no. 7347), met de signatuur van den notaris.
Datering:
1547 Februari 12
Zie ook
  • Verwijzing niet gevonden
Organisatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest2043 Johan Heynck en Reyner Poer, schepenen van den Bergh, oorkonden, dat Bernt Rybbe en zijn vrouw Elizabeth van Peter van Deventer, pater, mater en het convent van Syon bij Dotinchem uitkoopen de aanspraken zijner zusters Mechtelt en Bata, zusters aldaar, op de mogelijke nalatenschap hunner moeder Wendele, weduwe van Bernt Rybbe Sr., tegen een lijfrente van 12 philips' guldens 's jaars.
Gegeven in den jare onss Heren duysent viiffhondert ind drie ende twintich des Manendaigz nae Philippi et Jacobi apostolorum.
Oorspr. (Inv. no. 7345), met de zegels der oorkonders.
Datering:
1523 Mei 4
Zie ook
  • Verwijzing niet gevonden
Organisatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest1639a Wessell van Ermen, drost ?s lands van den Berghe, oorkondt, dat Mechtelt, weduwe van Lambert Poir, en haar dochters Lyze en Heylle verkoopen aan Bate, weduwe van Bernt Ribben den jongen, en haar kinderen een rente van 6 rijnsche guldens ?s jaars, gaande uit de Beempt in het kerspel Ziedam, buurschap Groete Aiswiin.
In den jaeren onss Heren viifthienhondert ind eyn up Dynxdach sunte Andries?dach des hilligen apostels.
Oorspr. (Inv. no. 1440c), met de zegels van den oorkonder en van de gerichtslieden Rutger Kaerwech geheyten Lullart en Zelle Heyman.
Datering:
1501 November 30
NB:
Gecancelleerd. Gemerkt V.
Zie ook
  • Verwijzing niet gevonden
Organisatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 
 
 
 
 
thumbnail
Regest3637 Wilhelm, graaf zum Berg etc., benoemt Johan Voss van Plees tot zijn drost van Boxmer, tevens commandant van het garnizoen op het kasteel.
Geben in unser statt Bergh am viertten Novembris im jar unsers Heren tausent funffhundert und achtzig.
a. Minuut (Inv. no. 404).
b. Oorspr. (Inv. no. 6478), met de handteekening van den oorkonder; zijn zegel is verloren.
Datering:
1580 November 4
Zie ook
  • Verwijzing niet gevonden
  • Verwijzing niet gevonden
Organisatie: Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers
 
 
 
Pagina: 1
MAIS-(M)DWS is een product van DE REE archiefsystemen BV
meer informatie over MAIS-(M)DWS