POM - Kasteel Huis Bergh
30236
page-template,page-template-full_width,page-template-full_width-php,page,page-id-30236,tribe-no-js,page-template-var-www-vhosts-huisbergh-nl-httpdocs-wp-content-themes-bridge-full_width-php,,vss_responsive_adv,vss_width_768,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-16.6,qode-theme-bridge,wpb-js-composer js-comp-ver-6.6.0,vc_responsive
 

HOME > ORGANISATIE

Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM)

Stichting Huis Bergh is door de rijksoverheid erkend als Professionele Organisatie voor Monumentenbehoud (POM). Slechts enkele tientallen organisaties in Nederland zijn als zodanig erkend. Daarmee heeft Stichting Huis Bergh ook een voorbeeldfunctie naar andere monumentenbezitters en – organisaties.

 

Aan deze POM-status zijn strenge kwaliteitseisen verbonden, die worden gemonitord door de Inspectie Overheidsorganisatie en Erfgoed:

 • Statuten – Waaruit blijkt dat de organisatie een statutaire doelstelling tot instandhouding van cultureel erfgoed heeft.
 • Kwaliteit van de werkzaamheden – De organisatie laat in de documentatie zien dat de kwaliteit van de werkzaamheden bij cultureel erfgoed is geborgd en daarin wordt ten minste ingegaan op de volgende aspecten:
  • de toepassing van in de beroepsgroep geldende uitvoeringsrichtlijnen voor werkzaamheden aan rijksmonumenten
  • het planmatige onderhoud van rijksmonumenten
  • het verrichten van cultuurhistorisch onderzoek bij restauratiewerkzaamheden
  • de beschikking over en organisatie van structurele deskundigheid bij de uitvoering van werkzaamheden aan rijksmonumenten
 • Financiële stukken – Hiermee toont de organisatie aan dat ze financieel stabiel is. Denk aan jaarverslagen en jaarrekeningen of financiële verslagen.
 • Rijksmonumenten in goede staat – De organisatie toont aan dat ten minste de helft van het aantal rijksmonumenten waarvan de organisatie eigenaar is, in goede staat is. Die staat moet vastgesteld zijn door een objectieve, deskundige derde partij, tenzij de organisatie zelf daarover beschikt.

 

Daarnaast moet een POM voldoen aan twee formele criteria:

 • De organisatie is een privaatrechtelijk rechtspersoon of kerkgenootschap én
 • Eigenaar van ten minste 20 rijksmonumenten (Stichting Huis Bergh kent 25 Rijksmonumenten)

 

zie uitgebreid ook: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/subsidie-instandhouding-rijksmonumenten/professionele-organisaties-voor-monumentenbehoud